Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí
 
Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 29:Hướng dẫn sử dụng lệnh PRIMITIVE trên mastercam

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 29:Hướng dẫn sử dụng lệnh PRIMITIVE trên mastercam

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

tu-hoc-mastercam3-63

LỆNH PRIMITIVE:

Ý NGHĨA:

Tạo bề mặt cơ bản.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu —> Create -> Surface-> Next menu -> Primitive.
Dòng lệnh : Gõ chữ c, chữ U, chữ N, chữ p.

 

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện các lựa chọn:

Cylinder: tạo bề mặt trụ
Cone: tạo bề mặt nón
Block: tạo bề mặt hình lập phương
Sphere :tạo bề mặt cầu
Torus: tạo bề mặt xuyến
Extrusion: đùn biên dạng thành mặt

 

a/Cylinder:

Các thông số:
Height : chiều cao Radius : bán kính
Axis : trục đối xứng
Base point : điểm cơ sở Stíyt angle : góc bắt đầu
Sweep angle : góc quét
Attributes : thuộc tính của khối (color, level)

tu-hoc-mastercam3-64

b/ Cone:

Các thông số:
Height : chiểu cao bề mặt nón
Btm radius : bán kính đáy
Top radius : bán kính đỉnh
Taper angle : góc nghiêng đường sinh so với trục đối xứng
Axis : trục đối xứng
Base point : điểm cơ sở
Start angle : gốc bắt đầu
Sweep angle : góc quét
Attributes : thuộc tính (color, level)
Attributes
Nhấn ESC.

tu-hoc-mastercam3-65

c/Block:

Các thông số:

Cách 1: nhập theo các thông số kích thước:
Height : chiều cao
Length : chiều dài
Width : chiều rộng
Cách 2: nhập theo toạ độ 2 đỉnh
Taper angle : góc nghiêng đường sinh
Axis (H) : trục đối xứng theo chiều cao
Rotate : góc xoay
Axis (L) : trục đối xứng theo chiều dài
Base point : điểm cơ sở
Attributes : thuộc tính

Nhấn ESC

tu-hoc-mastercam3-66

d/Sphere:

Đặt các thông số:

Radius : bán kính
Axis : trục đối xứng
Base point : điểm cơ sở
Start angle : góc bắt đầu
Sweep angle : góc quét

Nhấn ESC.

tu-hoc-mastercam3-67

e/ Torus:

Maj radius :bán kính vòng tròn cơ sở
Min radius :bán kính biên dạng
Axis :trục đối xứng
Base point :điểm cơ sở
Start angle :góc bắt đầu
Sweep angle: góc quét
Nhấn ESC.

tu-hoc-mastercam3-68

f/Extrusion:

Chọn biên dạng cần đùn

Đặt các thông số:

Height : chiều cao đùn
Scale : tỉ lệ biên dạng tạo so với biên dạng gốc
Rotate : xoay bế mặt
Offset : khoảng cách so với biên dạng
Larger : offset ra ngoài biên dạng gốc
Smaller : offset vào trong biên dạng gốc
Taper angle : góc doãng
Axis : trục đối xứng
Base point : điểm cơ sở

Nhấn ESC

tu-hoc-mastercam3-69 tu-hoc-mastercam3-70

Flashback when used to write an unexciting topic https://justdomyhomework.com breathes life into the topic.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang
20151102-1 1Y0-201 70-463 9L0-012 70-466 C2180-401 70-414 98-365 70-410 DEV-401 70-341 70-412 400-201 ITIL N10-006 70-461 70-487 70-483 70-410 70-412 C4090-971 220-801 70-462 70-488 2V0-621 1V0-601 70-685 EX200 <> 70-461 SK0-003 1Z0-133 070-483 70-246 070-462 HP0-J73 1Z0-047 1D0-541 SK0-003 1Z0-133 PMP VCP550D NS0-511 HP0-J73 1Z0-047 IT exams IT exam IT exam IT exams 200-120 400-101 300-070 ADM-201 PK0-003 1Y0-301 1Z0-060 220-802 98-365 70-410 DEV-401 70-341 2V0-620 70-417 300-115 PK0-003 220-802 CISM ICBB 200-120 C_TADM51_731 200-120 70-461 300-206 1Z0-055 70-486 400-051 SY0-401 70-487 1Z0-591 PRINCE2-FOUNDATION 70-483 070-410 070-412 C4090-971 PEGACSA71V1 70-496 70-411 102-400 352-001 C4040-252 250-315 1Z0-803 70-417 70-410 CD0-001 70-243 CISSP M70-301 200-120 HP0-Y47 70-480 642-999 100-101 300-101 350-018 70-417 220-801 70-462 70-488 200-120 1V0-601 70-685 EX200 70-417 70-413 NS0-157 70-480 1z0-400 TB0-123 70-486 N10-006 50-001 50-018 70-410 70-461 220-801 clo-001 vcp410 640-507 1Y0-201 70-463 9L0-012 70-466 C2180-401 70-417 70-414 1Z0-061 70-417 HP0-S42 70-410 9L0-422 70-980 MB2-700 CCD-410 200-120 200-101 200-550 VMCE_V8 SG0-001 70-412