Home / Uncategorized / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 26:Hướng dẫn sử dụng lệnh SWEEP và REVOLVE trên mastercam

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 26:Hướng dẫn sử dụng lệnh SWEEP và REVOLVE trên mastercam

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

matercam12

A/ LỆNH SWEEP:

Ý NGHĨA:

Tạo bề mặt bằng cách quét các biên dạng quanh đường dẫn.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn:Main Menu – > Create > Surface —> Sweep
Dòng lệnh: Gõ chữ c, chữ u, chữ s.

GIẢI THÍCH:

Define the across contour: chọn các biên dạng
Nhấn Done.
Define the along contour: chọn dường dẫn
Nhấn Do it.

Ví dụ: Có sáu biên dạng và một đường dẫn, chọn thứ tự các biên dạng.

tu-hoc-mastercam3-42

 

 

B/ LỆNH REVOLVE:

Ý NGHĨA:

Tạo bề mặt bằng cách quay biên dạng quanh một trục.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn:Main Menu Create -> Surface -> Revolve.

Dòng lệnh:Gõ chữ c, chữ u, chữ R

GIẢI THÍCH:

Select the profile entities: chọn các biên dạng

tu-hoc-mastercam3-43

Nhấn Done.
Select the axis of rotation: chọn trục xoay

tu-hoc-mastercam3-44

Đặt các thông số:

Curves : chọn lại đường biên
Axis : chọn lại trục xoay
Start angle : góc bắt đầu
End angle : góc quét tính theo chiều mũi tên
Type : kiểu Nurb (N), kiểu thông số (p)
Nhấn Do it.

tu-hoc-mastercam3-45

 

phone spy app at http://spying.ninja/.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang