Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 22:Hướng dẫn sử dụng lệnh hỗ trợ vẽ lệnh SCALE

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 22:Hướng dẫn sử dụng lệnh hỗ trợ vẽ lệnh SCALE

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks
matercam10

A/LỆNH SCALE:

Ý NGHĨA:

Tạo đối tượng tỷ lệ với đối tượng gốc, hộ số tỷ lê bằng nhau theo các phương.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Xform -> Scale.
Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ s.

GIẢI THÍCH:

Select entities to scale: chọn đối tượng để lấy tỷ lệ
Nhấn Done.
Enter the point to scale about: điểm cơ sở.
Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-22

Chọn một trong các phương án: Move, copy, Join
Number of steps : số lần lặp
Scale factor : hệ số tỷ lệ
Nhấn OK
Nhấn ESC .

B/LỆNH SCALE XYZ:

Ý NGHĨA:

Tạo đối tượng tỷ lệ với đối tượng gốc, hệ số tỷ lệ khác nhau theo các phương X, Y, z.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu —> Xform-> Scale XYZ.
Dòng lệnh : Gõ chữ X, chữ S.

GIẢI THÍCH:

Select entities to scale xyz: chọn đổi tượng để lấy tỷ lệ.
Nhấn Done.
Enter the point to scale about: điểm cơ sở.

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam3-23

Number of steps: số lần lặp
X Scale factor:hệ số tỷ lệ theo phương X
Y Scale Factor:hệ số tỷ lệ theo phương Y
z Scale factor:hệ số tỷ lệ theo phương z

 

Nhấn OK.

Nhấn ESC.

 

 

 

Tips to play the game you will find https://www.topspying.com these tips useful to play the iphone game the initial strategy is to land on un-owned properties and to buy them.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang