Home / Thực hành / Dựng hình / Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 10:Hướng dẫn sử dụng Lệnh HTABLE trên mastercam

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 10:Hướng dẫn sử dụng Lệnh HTABLE trên mastercam

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

Lệnh HTABLE:

Ý NGHĨA:

Liệt kê số đường tròn trên màn hình đồ họa.

 

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Main Menu -> Create -> Nextmenu —> Htable*
Dòng lệnh                 : Gõ chữ c, chữ N, chữ H.
Hoặc ấn [Alt+C] và chọn HTABLE.DLL

 

GIẢI THÍCH:

Htable C-Hook tạo bảng liệt kê số đường tròn trên màn hình đồ hoạ cho đối tượng hình học hiện hành. Hệ thống tìm kiếm tất cả các đường tròn, phân loại chúng theo giá trị bán kính hoặc đường kính, nhãn và liệt kê theo nhãn số lượng đường tròn có bán kính (đường kính) giống nhau. Các files cho C-Hook này bao gồm:
Htable.dll
Htable.txt
Htable.doc

Khi ra lệnh xuất hiện các lựa chọn:

Label pos: vị trí nhãn
Cen ter : nhãn ở tâm
Endpoint : nhãn ở trên đường tròn
Format  : cấu trúc (liệt kê theo giá trị bán kính hay đường kính)
Chọn Do it.
Chọn một điểm trên màn hình để xác định vị trí đặt bảng liệt kê.
Sau khi hiển thị bảng chọn Yes để chấp nhận kết quả. Chọn No để huỷ bỏ kết quả vừa tạo.

tu-hoc-mastercam2-53

Mastercam 9.0 cách vào lệnh:

Trình đơn       : Main Menu -> Create -> Nextmenu —> Add – Ins —> Htable.

 

 

 

Unconsciousness pro-academic-writers.com can be something like a result of a major ailment or any injury.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang