Home / Uncategorized / Thao tác gia công trên mastercam

Thao tác gia công trên mastercam

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

 

VẼ 2D CƠ BẢN
1.VẼ 2D CƠ BẢN.
2.HIỆU CHỈNH BẢN VẼ 2D.
3.BÀI TẬP THỂ HIỆN BẢN VẼ 2D
4.CÁC LỆNH HỖ TRỢ VẼ.
5.BÀI TẬP VẼ MÔ HÌNH  KHUNG DÂY
CÁC LỆNH VẼ BỀ MẶT
6. CÁC LỀNH VẼ BỀ MẶT.
7. THAO TÁC VỚI MẶT.
8. BÀI TẬP VẼ MẶT CƠ BẢN
CÁC LỆNH VẼ BỀ MẶT
 9. VẼ KHỐI CƠ BẢN.
10. BÀI TẬP VẼ KHỐI CƠ BẢN.
11. PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÍ ĐỐI TƯỢNG
12. BÀI TẬP VỀ PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÍ ĐỐI TƯỢNG
13. CHUYỂN FILE THIẾT KẾ TRONG PHẦN MỀM 3D SANG MASTERCAM
CÁC LÊNH TRONG GIA CÔNG 2D
– Contor
– Poket
– Face
– Drill
LUYỆN TẬP GIA CÔNG 2D
5.1 Thực hành gia công một số chi tiết
CÁC LỆNH TRONG GIA CÔNG 3D
6.1 Rough pocket
6.2 Finish cortor
6.3 Finish cortor rest mill
6.4 Finis penci
6.5 Finis paraell
6.6 Finis shallow
6.7 Finis followline

LUYỆN TẬP GIA CÔNG KHUÔN MẪU
7.1 Thực hành gia công một số lòng khuôn
LUYỆN TẬP GIA CÔNG MỘT SỐ CHI TIẾT
8.1 Thực hành gia công một cho chi tiêt trong thực tế
LUYỆN TẬP GIA CÔNG MỘT SỐ CHI TIẾT
9.1 Thực hành gia công một số chi tiêt trong thực tế
LUYỆN TẬP VÀ KIỂM TRA

10.1 Ôn lại kiến thức
10.2 Trả lời thắc mắc
10.3 Làm bài tập kiểm tra

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *