Home / Tag Archives: sách cũ Công nghệ cnc

Tag Archives: sách cũ Công nghệ cnc

ỨNG DỤNG CÁC TRUNG TÂM GIA CÔNG

Trong lập trình các trung tâm gia công CNC không có tính năng Work Coordinate System – hệ tọa độ gia cồng (còn gọi là Work Offsets – bù chi tiết gia công), Position Register phải được thiết lập cho từng trục và từng dao. Có hai phương pháp. Q …

Xem thêm

BÙ TRỪ MÒN DAO

Khi viết chương trình CNC, các kích thước được dùng trong chương trình là kích thước trên bản vè hoàn tất. Ví dụ, kích thước 3.00 inch được lập trình là X3.0. Số này không phản ánh các dung sai kích thước. Các mục nhập chương trình X3.0, X3.00, X3.000, …

Xem thêm

Điều kiện thay dao

Trước khi gọi hàm thay dao M06 trong chương trình, bạn cần tạo các điều kiện an toàn. Hầu hết các máy đều có đèn ở bảng điều khiển để quan sát dao cắt ở đúng vị trí thay dao. Sự thay dao tự động và an toàn chi có …

Xem thêm

FEEDHoLD VÀ OVERRIDE

Trong khi chạy chương trình, tốc độ cắt được lập trình có thể tạm thời dừng lại hoặc thay đổi bằng cách dùng một trong hai tính năng khả dụng của hệ thông điều khiển. Thứ nhất là công tắc feedhold và thứ hai là cồng tắc feedrate override. Cả …

Xem thêm

TỐC độ Cắt theo chế độ tròn

Sự xác lập tốc độ ăn dao theo chuyển động tròn thường tương tự như tốc độ ăn dao tuyến tính. Hầu hết các chương trình không thay đổi tốc độ ăn dao theo chế độ chuyển động tròn hoặc tuyến tính. Nếu yêu cầu độ bóng bề mặt cao, …

Xem thêm

TÔC Độ TRỤC CHÍNH – R/MIN

Khi lập trình trung tâm gia công CNC, bạn hãy gán tốc độ trục chính trực tiếp theo số vòng quay trên một phút (r/min). Ví dụ, block cơ bản chứa tóc độ trục chính 200 r/min, đòi hỏi mục nhập dừ liệu như sau: N230 S200 M03 Định dạng …

Xem thêm

Bãi bỏ các số zero

Phương pháp bãi bỏ các số zero là sự cải tiến lớn so với định dạng địa chỉ đầy đủ. Đây là sự thích ứng của địng dạng mới, giảm số lượng các số zero khi nhập kích thước. Nhiều bộ điều khiển hiện đại vẫn hỗ trợ phương pháp …

Xem thêm

Đánh số block theo số gia

Các block trong chương trình có thể có thứ tự bất kỳ – tăng, giảm, hoặc phối hợp – chúng có thể được lặp lại hoặc có thể bỏ qua. Một số thực hành lập trình được ưa chuộng do có tính logic và dễ hiểu. Bạn không nên phối …

Xem thêm

CáC HÀM CHUNG

  Địa chỉ M trong chương trình CNC biểu thị hàm chung, đôi khi còn được gọi là hàm máy. Không phải mọi hàm chung đều liên quan đến sự vận hành của máy CNC, chỉ vài hàm liên hệ với sự xử lý chương trình. Trong sách này sẽ …

Xem thêm