Home / Tag Archives: Gia công tiện CNC_Bài 2: Các nhóm lệnh cơ bản trên máy Tiện CNC FL 20L

Tag Archives: Gia công tiện CNC_Bài 2: Các nhóm lệnh cơ bản trên máy Tiện CNC FL 20L

Gia công tiện CNC_Bài 2: Các nhóm lệnh cơ bản trên máy Tiện CNC FL 20L

Các nhóm lệnh cơ bản trên máy Tiện CNC FL 20L Chu trình gia công trên bề mặt Danh sách các lệnh G Bảng mã M Mẫu chương trình % Oxxxx                                    (Tên chươngtrình) G18;                                       Khai báo Mặt phẳng làm việcZX G20/G21;                              (Đơn vị: inch/mm) G98/G99;                              Lượng tiến dao tính theo …

Xem thêm