Home / Công nghệ CNC / Sự chọn dao cố định

Sự chọn dao cố định

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

Trung tâm gia công sử dụng chọn dao cố định đòi hỏi người vận hành lắp tất cả các dao vào ổ chứa dao tương ứng với số dao. Ví dụ, dao số 1 (được gọi là TOI trong chương trình) phải được đặt vào ổ chứa dao số 1, dao số 7 (T07 trong chương trình) phải trong ổ dao số 7, v.v…

Ô dao được lắp trên một phía của máy CNC, thường cách xa khu vực gia công. Với sự lựa chọn dao cố định, hệ điều khiển không thể xác định chỉ số dao trong số ổ dao ở thời điểm bất kỳ. Người vận hành CNC phải lắp đúng chỉ số dao vào ổ dao có số tương ứng trong quá trình xác lập máy. Kiểu chọn dao này được dùng chủ yếu trên các trung tâm gia công CNC kiểu cũ hoặc một số trung tâm CNC rẻ tiền.

Lập trình dao cắt khá dễ dàng – mỗi khi chỉ số hàm T được dùng trong chương trình, số dụng cụ cắt đó sẽ được chọn khi thay dao. Ví dụ:

N67 T04 MO6

hoặc

N67 MO6 T04

hoặc

N67 T04 N68 MO6

đơn giản có nghĩa là đưa dao số 4 vào trục chính. Điều gì sẽ xảy ra đối với dao trong trục chính vào thời điểm đó? Hàm thay dao M06 sẽ làm cho dao đang hoạt động trở về ổ dao tương ứng với dao đó, trước khi đưa dao mới vào vị trí. Nói chung, bộ thay dao sẽ chọn đường ngắn nhất để chọn dao mới.

Ngày nay, kiểu chọn dao này được coi là thiếu thực tế, chi phí cao và tốn thời gian. Có sự tổn thất thời gian rõ rệt trong khi thay dao, do máy công cụ phải chờ cho đến khi tìm dược dao mới và đưa dao đó đến trục chính. Nhà lập trình có thể cải thiện hiệu suất bằng cách chọn các dao và gán chỉ số dao một cách cẩn thận, không cần theo đúng thứ tự sử dụng. Các ví dụ trong phần này dựa trên phương pháp lựa chọn dụng cụ cắt hiện đại hơn, được gọi là nhớ ngẫu nhiên.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *