Home / Công nghệ CNC / SỐ GIA CHUYỂN ĐỘNG TỐI THIÊU

SỐ GIA CHUYỂN ĐỘNG TỐI THIÊU

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

Số gia cực tiểu (số gia tối thiểu) là lượng chuyển dộng trục nhỏ nhất, bộ điều khiển có khả năng hỗ trợ. Số gia tối thiểu là đại lượng nhỏ nhất có thể lập trình trong chế độ nhập kích thước được chọn. Tùy theo lựa chọn nhập kích thước, số gia chuyển động trục tối thiểu sẽ tính theo milimet trong hệ mét hoặc inch theo hệ Anh.

Hê đơn vỉ Số gia tôi thiểu
Mét 0.001 mm
Anh .0001 inch

 

Trong định nghĩa số gia tối thiểu, các số gia phổ biến nhất là 0.001 mm đốì với hệ mét và hệ Anh là 0.0001 inch. Đối với máy tiện CNC số gia tối thiểu đối với trục X vẫn là 0.001 mm hoặc 0.0001 inch nhưng được đo trên đường kính – nghĩa là 0.00005 inch trên mỗi phía (bán kính). Sự tinh chỉnh về độ- chính xác gia công trên hệ mét linh hoạt hơn và chính xác hơn so với hệ Anh.

SÔ gia nhỏ nhất Chuyển đối tương đương
0.001 mm .00003947 inch
.0001 inch 0.00254 mm

 

Đối với chi tiết đòi hỏi độ chính xác cao, hệ mét được ưa thích hơn trong lập trình gia công. Hệ mét chính xác hơn 154% so với hệ Anh, còn hệ Anh có độ chính xác thấp hơn 60.63% so với hệ mét.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *