Home / Công nghệ CNC / Phụ tùng máy

Phụ tùng máy

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

Hầu hêt các hàm M đều được dùng cho sự vận hành các phụ tùng kèm theo máy công cụ. Trong nhóm này, các ứng dụng phổ biến đã được trình bày chi tiết, đặc biệt là điều khiển chất làm nguội và thay đổi tốc độ. Các hàm M còn lại sẽ được giải thích chi tiết trong những ứng dụng có liên quan. Các hàm M liên hệ với máy được nêu trong Bảng 8.5.

Bảng 8.5. Các hàm M thông dụng

Hàm M Chức năng Kiểu
M06 Thay dao tự động (ATC) M
M60 Thay pallet tự động (APC) M
M23 M24 Điều khiển cắt ren 0N/0FF T
M98 M99 Gọi chương trình con/kết thúc chương trình con M/T

 

 

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *