Các phương pháp chống nhăn trong dập vuốt sâu

Dùng bích chặn phôi Phương pháp đơn giản để loại bỏ nhăn ở các vùng sâu,được rút ra là sử dụng bích chặn phôi. Trong quá trình vuốt sâu, một hằng số áp lực chặn phôi được áp dụng trong suốt quá trình rút toàn bộ phôi vào cối. Khi …

Xem thêm

Lưu ý khi dập vuốt sâu

Trong quá trình dập vuốt sâu, chày đẩy tấm kim loại vào khoang trống của cối, kết quả là một sản phẩm rỗng. Một chi tiết được gọi là vuốt sâu nếu độ sâu của nó bằng ít nhất một nửa đường kính của nó. Nếu không, nó chỉ đơn …

Xem thêm

Công nghệ dập vuốt

Trong quá trình dập vuốt không biến mỏng , phần mép vành của phôi có thể không kéo hết vào trong cối đồng thời sẽ xuất hiện các ứng suất kéo và ứng suất nén . Thành phần ứng suất nén  sẽ tác động theo hướng tiếp tuyến (hướng vòng) vì …

Xem thêm

Thế nào là phương pháp dập vuốt

Dập vuốt là một nguyên công nhằm biến đổi phôi phẳng hoặc phôi rỗng để tạo ra các chi tiết rỗng có hình dạng và kích thước cần thiết. Các chi tiết được dập vuốt thường có hình dạng rất khác nhau và được chia thành các nhóm như sau …

Xem thêm

Khái niệm về dập tấm

Quá trình công nghệ là toàn bộ các tác động trực tiếp làm thay đổi hình dạng, kích thước, tính chất và trạng thái của phôi ban đầu để đạt được mục đích nào đó. Quá trình công nghệ bao gồm những nguyên công và được sắp xếp theo một …

Xem thêm

Các mã lệnh G Code trên máy Haas

Mã G Code   G00   Chuyển động chạy dao nhanh [adrotate banner=”1″] G01   Chuyển động nội suy theo đường thẳng G02   Chuyển động nội suy cung tròn theo chiều kim đồng hồ G03   Chuyển động nội suy cung tròn ngược  chiều đồng hồ G04   Máy dừng đều G09   Dừng chính …

Xem thêm

Ví dụ về gia công trên máy Haas

Sau khi hoàn tất quá trình thiết kế và mô phỏng trên  phần mềm CAM ta tiến hành xuất mã G để chyển sang máy Haas gia công. Việc xuất mã G sang máy Haas thông qua phần mềm NC: Hình 5.8  Phần mềm NC Các bước chuẩn bị gia …

Xem thêm