Trung Tâm Gia Công Đứng – MAKINO 2000

ID#: ANBE-1113-04 Model: V55 Năm: 2000 Hệ điều khiển: Pro.3 Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn: 1000×500 mm Hành trình X: 902 mm Hành trình Y: 500 mm Hành trình Z: 450 mm Tốc độ trục chính: 14000 rpm Loại đầu dao: BT40 Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T Tel: +84 8 …

Xem thêm

Trung Tâm Gia Công Đứng – SHIZUOKA 1993

ID#: ANBE-045-01 Model: B5V-410D Năm: 1993 Giá bán : 520.00 Triệu Hệ điều khiển: Fanuc 18M Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 900×330 mm Hành trình X: 710 mm Hành trình Y: 410 mm Hành trình Z: 500 mm Tải trọng lớn nhất: 500 kg Tốc độ trục chính: 20~6000 rpm Số dao dự trữ lớn …

Xem thêm

Trung Tâm Gia Công Tốc Độ Cao – SODICK 2000

ID#: ANBE-016-02 Model: 450MC Năm: 2000 Giá bán : 400.00 Triệu Hệ điều khiển: Sodick Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 700×450 mm Hành trình X: 450 mm Hành trình Y: 450 mm Hành trình Z: 450 mm Tải trọng lớn nhất: 350 kg Tốc độ trục chính: 10000 rpm Số dao dự trữ lớn nhất: 20 …

Xem thêm

Trung Tâm Gia Công Đứng – MORISEIK 1998

ID#: ANBE-029-03 Model: SV-500 Năm: 1998 Hệ điều khiển: MSC-501 (Fanuc 18iMA) Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 4 Kích thước bàn: 1100×600 mm Hành trình X: 800 mm Hành trình Y: 510 mm Hành trình Z: 510 mm Tải trọng lớn nhất: 1000 kg Tốc độ trục chính: 10000 rpm Số dao dự trữ lớn nhất: 30 pcs …

Xem thêm

Máy Phay CNC – MAKINO 1991

ID#: ANBE-037-03 Model: MSA-40 Năm: 1991 Giá bán : 600.00 Triệu Hệ điều khiển: Fanuc-15M Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 5 Kích thước bàn: 800×450 mm Hành trình X: 600 mm Hành trình Y: 400 mm Hành trình Z: 400 mm Tải trọng lớn nhất: 300 kg Tốc độ trục chính: 10000 rpm Số dao dự trữ lớn nhất: 30 …

Xem thêm

Máy Phay CNC – HITACHI SEIKI

ID#: ANBE-043-03 Model: VK45II Năm: 1995 Giá bán : 340.00 Triệu Hệ điều khiển: SEICOS Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 900×450 (2) mm Hành trình X: 760 mm Hành trình Y: 500 mm Hành trình Z: 500 mm Tải trọng lớn nhất: 750 kg Tốc độ trục chính: 45~4500 (80~8000) rpm Số dao dự trữ …

Xem thêm

CNC Wooden Milling Machine – SHODA

ID#: ANBE-043-01 Model: NC1U-1320 Năm: 1992 Hệ điều khiển: Fanuc-15M Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 2000×1300 mm Hành trình X: 1500 mm Hành trình Y: 2200 mm Hành trình Z: 420 mm Tốc độ trục chính: 15000 rpm Số dao dự trữ lớn nhất: 8 pcs Loại đầu dao: BT30 Động cơ trục chính …

Xem thêm

Máy Phay CNC – MORISEIKI 1992

ID#: ANBE-046-04 Model: YDC-96 Năm: 1992 Giá bán : 240.00 Triệu Hệ điều khiển: MF-4M Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 1100×400 mm Hành trình X: 750 mm Hành trình Y: 450 mm Hành trình Z: 500 mm Tốc độ trục chính: 4000 rpm Số dao dự trữ lớn nhất: 12 pcs Loại đầu dao: OM40 Động …

Xem thêm

Trung Tâm Gia Công Ngang – TSUGAMI 1985

ID#: A11-023-03 Model: MA3H Năm: 1985 Giá bán: 290.00 Triệu Giá KM: 250.00 Triệu Hệ điều khiển: Fanuc 11M Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn: 300×300 mm Hành trình X: 330 mm Hành trình Y: 250 mm Hành trình Z: 400 mm Tải trọng lớn nhất: 80 kg Tốc độ trục chính: 60-6000 rpm Số dao dự trữ lớn nhất: 32 …

Xem thêm