Công nghệ dập vuốt

Trong quá trình dập vuốt không biến mỏng , phần mép vành của phôi có thể không kéo hết vào trong cối đồng thời sẽ xuất hiện các ứng suất kéo và ứng suất nén . Thành phần ứng suất nén  sẽ tác động theo hướng tiếp tuyến (hướng vòng) vì …

Xem thêm

Thế nào là phương pháp dập vuốt

Dập vuốt là một nguyên công nhằm biến đổi phôi phẳng hoặc phôi rỗng để tạo ra các chi tiết rỗng có hình dạng và kích thước cần thiết. Các chi tiết được dập vuốt thường có hình dạng rất khác nhau và được chia thành các nhóm như sau …

Xem thêm

Khái niệm về dập tấm

Quá trình công nghệ là toàn bộ các tác động trực tiếp làm thay đổi hình dạng, kích thước, tính chất và trạng thái của phôi ban đầu để đạt được mục đích nào đó. Quá trình công nghệ bao gồm những nguyên công và được sắp xếp theo một …

Xem thêm

Các mã lệnh G Code trên máy Haas

Mã G Code   G00   Chuyển động chạy dao nhanh [adrotate banner=”1″] G01   Chuyển động nội suy theo đường thẳng G02   Chuyển động nội suy cung tròn theo chiều kim đồng hồ G03   Chuyển động nội suy cung tròn ngược  chiều đồng hồ G04   Máy dừng đều G09   Dừng chính …

Xem thêm

Ví dụ về gia công trên máy Haas

Sau khi hoàn tất quá trình thiết kế và mô phỏng trên  phần mềm CAM ta tiến hành xuất mã G để chyển sang máy Haas gia công. Việc xuất mã G sang máy Haas thông qua phần mềm NC: Hình 5.8  Phần mềm NC Các bước chuẩn bị gia …

Xem thêm

Bảo dưỡng định kỳ cho máy CNC

Một trang bảo dưỡng định kỳ đã được bổ sung cho hệ điều khiển, nó được nhận ra trên màn hình những lệnh hiện thời có tên SCHEDULED MAINTENANCE và được truy nhập bởi nhấn PAGE UP hoặc PAGE DOWN nó cho phép người vận hành kích hoạt và không …

Xem thêm

Biểu đồ tra dầu mỡ máy CNC

Hệ thống Cách bôi dầu và khí nén Hộp truyền động Thùng dầu làm nguội Vị trí Phía dưới bảng điều khiển,ở phía sau của máy. Phía trên đầu trục chính. Bên cạnh máy Mô tả Pít tong bơm với chu trình 30 phút. Bơm chỉ mở khi trục chính …

Xem thêm

Chu kỳ bảo dưỡng máy CNC

Sau đây là một nội dung các yêu cầu bảo dưỡng thông thường đối với các trung tâm gia công HAAS. Thứ tự công việc, những khả năng và loại dầu được yêu cầu. Những nội dung này giúp máy làm việc tốt hơn và bền hơn. Định kỳ                                                …

Xem thêm