Lập trình tham số

 Lập trình tham số Lập trình tham số là khi lập trình gia công (trong các chương trình chính và chương trình con) người ta thay các giá trị số bằng các tham số tượng trưng. Các tham số có thể thay thế cho: giá trị tọa độ, chế độ …

Xem thêm

Các phương pháp lập trình

Căn cứ vào mức độ tự động hoá các công  việc lập trình người ta phân biệt hai phương pháp lập trình: lập trình bằng tay và lập trình bằng máy (lập trình có sự trợ giúp của máy tính) 6.7.1. Lập trình bằng tay. Khi lập trình bằng tay, …

Xem thêm

Các chức năng G Máy CNC

Các chức năng G Máy CNC G là ký hiệu chức năng dịch chuyển của dụng cụ cắt và được viết tắt của hai từ tiếng Anh: Geometric Function. Ngoài chức năng dịch chuyển,G còn xác định chế độ làm việc của máy công cụ CNC. Các chức năng G …

Xem thêm

Dụng cụ phụ trên máy công cụ cnc

Dụng cụ phụ trên máy công cụ cnc Kết cấu của dụng cụ phụ dùng trên máy CNC được xác định bằng hình dáng và kích thước đồ gá dụng cụ cắt trên nó và để gá nó trên máy. Dụng cụ phu trên máy CNC phải đáp ứng được …

Xem thêm

Dụng cụ cắt trên máy công cụ CNC

Năng suất và độ chính xác gia công trên máy CNC phụ thuộc rất nhiều vào dụng cụ cắt. Do đó dụng cụ cắt trên máy CNC phải đáp ứng được những yêu cầu sau đây: – Có tính cắt gọt ổn định. – Có khả năng tạo phoi và …

Xem thêm

Đặc điểm đồ gá trên máy công cụ CNC

do-ga-va-dac-diem-do-ga

Đặc điểm của đồ gá trên máy còng cụ CNC. Một trong những đặc điểm chính của máy CNC là độ chính xác của nó rất cao. Đồ gá trên các máy đó ảnh hưởng rất lớn tới độ chính xác gia công bởi vì sai số chuẩn khi định …

Xem thêm

Các chỉ tiêu gia công của máy CNC

1. Thông số hình học Thông số hình học của máy CNC hay của vùng gia công là thông số của không gian mà trong đó dụng cụ cắt và chi tiết gia công có thể tác động qua lại ở bất kì vị trí nào. Như vậy, trên các …

Xem thêm