Máy tiện và hệ trục tọa độ máy tiện CNC

Có nhiều loại máy tiện NC/CNC khác nhau, từ loại đơn giản với hai trục tọa độ đến các trung tâm gia công nhiều trục, nhiều trục chính, trung tâm gia công phối hợp tiện – phay. Hệ thống tọa độ trên máy tiện NC/CNC cũng được sử dụng chung …

Xem thêm

Công nghệ lập trình tiện NC

Các lệnh di chuyển dao G00 Di chuyển dao nhanh (không cắt gọt) từ vị trí điểm 0 đến vị trí điểm A (hình a) Cấu trúc: G0 X/U… Z/W… X/U.., Z/W.. Tọa độ điểm A (U,W tọa độ tương đối cục bộ) G01 Nội suy đường thẳng (cắt từ A đến B) …

Xem thêm

Các loại dao tiện CNC

Dao tiện trên máy CNC được chọn lựa theo yêu cầu, đặt điểm của bề mặt chi tiết gia công. Dao có hai phần: phần cắt (phần làm việc) và phần cán (phần thân). Phần cắt dao tiện CNC thường dùng là các loại mảnh dao (insert) tiêu chuẩn. Có …

Xem thêm

Lưu ý khi tiện CNC

Số thứ tự khối lệnh N1 đến N4999 Số thứ tự khối lệnh trong chương trình chính N5000 đến N9999 Số thứ tự khối lệnh trong chương trình con. Thư viện dao tiện Phần mềm quy định thay dao bằng tay và sử dụng dao trong thư viện phần mềm. …

Xem thêm

Cách làm việc của trục thứ 4 trong CNC

Giới thiệu Tôi cũng đã có giới thiệu các bài viết cơ bản về gia công 4 trục trên máy CNC ( Cơ bản về 4 trục ,Gia công 4 trục trong ngành điêu khắc) nhưng có lẽ một số người muốn tìm hiểu kỹ hơn, muốn hiểu rõ hơn …

Xem thêm

Gia công 4 trục trong ngành điêu khắc

Giới thiệu Cũng tương tự như gia công kim loại, ở đây người ta ứng dụng trong lĩnh vực gia công gỗ, và đơn giản thì không khác nhau nhiều, song do tính chất vật liệu gỗ nhẹ, độ chính xác gia công không yêu cầu khắt khe như kim …

Xem thêm

Cơ bản về gia công 4 trục

Giới thiệu: Gia công  4 trục là một phần rất được quan tâm và quan trọng trong máy CNC. Đây cũng là một phần hỗ trợ, bạn có thể mua riêng và gắn lên các máy 3 trục ( hình bên phải).   Hệ thống gia công 4 trục gắn …

Xem thêm

Một số kiểu phay trong Surface Milling

–                Traight Cut: Phay theo đường thẳng. –                From Surface Isolines: Cắt theo biên dạng mặt cong. –                Cut Line: cắt theo các đường rải đều giữa hai đường giới hạn vùng gia công. –                Projected Cuts: cắt theo song song được chiếu lên mặt phẳng cần gia công. Chọn …

Xem thêm