Home / Công nghệ CNC / Phay CNC / MỘT VÀI NHẬN XÉT PHẦN MỀN MASTERCAM

MỘT VÀI NHẬN XÉT PHẦN MỀN MASTERCAM

mastercam-router

1. Ứng dụng của phần mềm này chủ yếu là gia công phay, tiện, cắt dây và thiết kế.

2. Mastercam rất mạnh và sử dụng phổ biến trên thế giới vì:
– Giá phải chăng.
– Giao diện dễ sử dụng.
– Không yêu cầu cấu hình máy quá cao như những phần mềm khác.

3. Đa số người dùng đều có cảm nhận là phần gia công của Mastercam trực quan, dễ dùng & dễ học hơn các phần mềm khác như Catia, Cimatron, hay ProE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *