Home / Thực hành / Bảo trì CNC / Máy tiện CNC Okuma

Máy tiện CNC Okuma

 Máy tiện CNC Okuma la dòng máy của Nhật Bản, với độ chính xác và cứng vững Cao.Có các dòng máy tiện Ngang 1 trục chính, 2 trục chính,máy tiện có chức năng phay, khoan, taro, máy tiện đứng…

[adrotate banner=”2″]
[adrotate banner=”1″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *