Home / Thực hành / Lập trình CNC / Lập trình tiện trên Mastercam v9-X_Bài 3: Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công tiện -lệnh FINISH

Lập trình tiện trên Mastercam v9-X_Bài 3: Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công tiện -lệnh FINISH

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

matercam17

 LỆNH FINISH

Ý NGHĨA:

Gia công tinh bề mặt.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Toolpaths -> Finish
Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ R
Xuất hiện dòng nhắc:
GIẢI THÍCH:
1. Select point or Chain contour 1: chọn điểm hoặc chuỗi đường biên dạng cần gia công
2. Nhấn Done
3. Xuất hiện bảng thoại:
Chọn dao và đặt các thông số công nghệ:
tu-hoc-mastercam5-89
Các thông số tiện tinh:

tu-hoc-mastercam5-90

Finish stepover: khoảng cách giữa các lần tiện tinh
Number of finish passes: số lần tiện tinh
Stock to leave in X: lượng dư còn lại sau khi gia công tinh theo phương X
Stock to leave in z: lượng dư còn lại sau khi gia công tinh theo phương z
Tool compensation: bù dao khi tiện
Extend contour to stock: kéo dài biên dạng đã chọn tới phôi
Adjust contour ends: điều chỉnh điểm cuối của biên dạng khi dao ra khỏi biên dạng

tu-hoc-mastercam5-91

 
 

Teachers with unprofessional attitude take everything casually, and do not prove to be https://writemyessay4me.org/ that good at teaching.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang