Home / Thực hành / Lập trình CNC / Lập trình tiện trên Mastercam v9-X_Bài 2: Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công tiện -lệnh ROUGH

Lập trình tiện trên Mastercam v9-X_Bài 2: Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công tiện -lệnh ROUGH

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

tu-hoc-mastercam5-79

LỆNH ROUGH

Ý NGHĨA:

Lệnh Tiện thô.

DẠNG LỆNH:

Trình dơn : Main Menu -> Toolpaths -> Rough
Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ R
Xuất hiện dòng nhắc:

GIẢI THÍCH:

1. Select the entry point or Chain the inner bounđary: chọn điểm vào hoặc chuỗi đường biên dạng cần gia công.

2. Select the last entity or: chọn đối tượng cuối hoặc thực hiện các thao tác sau để kết thúc chọn đường biên.

tu-hoc-mastercam5-80

3.Chain the outer boundary or select the retraction poìnt or select Done: chọn biên ngoài hoặc điểm rút dao về hoặc chọn Done để kết thúc chọn đường biên.

tu-hoc-mastercam5-81

4. Xuất hiện bảng thoại:

Tool parameters: các thông số dao

Chọn dao tiện thô ngoài (hoặc trong) và đặt các thông số

tu-hoc-mastercam5-82

Rough parameters: các thông số công nghệ cho tiện thô

tu-hoc-mastercam5-83

Overlap amount: khoảng cách giữa đường chạy dao có gia công và đường rút dao
Rough step: chiều sâu cắt cùa một lần gia công
Equal steps: chiều sâu bằng nhau cho các lần
Stock to leave in X: lượng dư để lại sau gia công theo phương X
Stock to leave in z: lượng dư dể lại sau gia công theo phương z
Entry amount: khoảng cách giữa dao và phôi, dao di chuyển với tốc độ gia công
Cutting Method: phương pháp cắt
One-way: một đường

tu-hoc-mastercam5-84
 
tu-hoc-mastercam5-85

tu-hoc-mastercam5-86

 
tu-hoc-mastercam5-87
 
tu-hoc-mastercam5-88

Locality of the teacher a teacher who resides near your house is better, because he can come for the classes https://writemypaper4me.org/ on time, without causing much delay.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang