Home / Thực hành / Lập trình CNC / Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 7:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh JOP SETUP

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 7:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh JOP SETUP

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

tu-hoc-mastercam4-42

 LỆNH JOP SETUP

Ý NGHĨA:

Khai báo phôi

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Toolpaths -> Job Setup
Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ J
Xuất hiện hộp thoại:

GIẢI THÍCH:

tu-hoc-mastercam5-25
Khai báo kích thước phôi theo các phương X,Y,Z có 4 cách.
Nhập trực tiếp các giá trị kích thước phôi vào các ô X,Y,Z.
Chọn Slect corners: nhập X,Y. Nhập trực tiếp z
Chọn Bounding box: nhập biên dạng trên và biên dạng dáy của phôi
NCI extents: sử dụng một khai báo đã có
Select origin: chọn gốc không của phôi
Material: chọn vật liệu phôi.

tu-hoc-mastercam5-26

Feed calculation: tính toán tốc độ gia công
Maximum RPM: số vòng quay lớn nhất của trục chính (vòng/phút).

 

The remedy to this essay service situation is for the writer to assume the role of the audience.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang