Home / Thực hành / Lập trình CNC / Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 13:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh FILTER

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 13:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh FILTER

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

tu-hoc-mastercam5-48
 

LỆNH FILTER

Ý NGHĨA:

Lọc bỏ các đối tượng trùng nhau, đổi tượng giới hạn khi vẽ. Mục đích tạo thuận lợi khi chọn chuỗi đối tượng, giảm dung lượng tệp.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu ->NC utils-> Filter
Dòng lệnh : Gõ chữ N, chữ F
Xuất hiện lựa chọn:

GIẢI THÍCH:

Settings: các thiết lập
Tolerance: dung sai cho phép
Look ahead: số đối tượng lọc
Create arcs: phạm vi giới hạn các cung tròn
Minimum arc radius: bán kính min
Maximum arc radius: bán kính max
tu-hoc-mastercam5-57
Do it: thực hiện
Xuất hiện bảng thoại chứa tệp NCI, chọn tệp NCI đã tạo.
tu-hoc-mastercam5-58
kết quả lọc:
tu-hoc-mastercam5-59
Chọn Yes để chấp nhận.
Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam5-60

Lưu tệp đã lọc, chọn Save.

 
 
 
 
Nowadays, there are https://college-homework-help.org/ certain schools which provide online piano classes as well.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang