Home / Thực hành / Lập trình CNC / Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 12:Hướng dẫn sử dụng các lệnh POST PROC(lệnh Chuyển thành chương trình NC)

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 12:Hướng dẫn sử dụng các lệnh POST PROC(lệnh Chuyển thành chương trình NC)

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

tu-hoc-mastercam5-48
 

 LỆNH POST PROC

Ý NGHĨA:

Chuyển thành chương trình NC.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu —> NC utils -> Post proc
Dòng lệnh : Gõ chữ N, chữ p
Xuất hiện lựa chọn:

GIẢI THÍCH:

Change : đổi post theo hệ điều khiển của máy CNC
Run : tạo chương trình NC
UpdatePST : cập nhật post (Mastercam9.0)
Run old : tạo NC, sử dụng một tệp NCI đã có

 

1/Change : đổi post theo hệ điều khiển của máy CNC:

tu-hoc-mastercam5-49

tu-hoc-mastercam5-50

tu-hoc-mastercam5-51

2/Run : tạo chương trình NC

Xuất hiện bảng thoại, chọn Yes

tu-hoc-mastercam5-52

Lấy tệp NCI đã có, chọn open, Nếu chua có tệp NCI phải thực hiện lạo NCI theo lệnh operations.

tu-hoc-mastercam5-53

Tên tệp NC đặt tại File name, chọn Save.

tu-hoc-mastercam5-54

Chương trình NC được tạo:

tu-hoc-mastercam5-55

 
 
They are also very useful, as you can learn piano from the comfort of identify this your home, without actually having to travel to someplace else.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang