Home / Ứng Dụng / Đột dập / Học CNCKad_Bài 13: Thiết lập thứ tự dụng cụ gia công (Set Tool Sequence)

Học CNCKad_Bài 13: Thiết lập thứ tự dụng cụ gia công (Set Tool Sequence)

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

images

Thiết lập thứ tụ dụng cụ gia công (Set Tool Sequence)

Khi gia công nhiều lỗ đột trên tấm vật liệu với cùng dụng cụ nhưng không
muốn tất cả các lỗ đột được gia công liên tiếp (ví dụ: muốn áp dụng hai phương
pháp tối ưu khác nhau để đột với cùng dụng cụ nhưng trên hai vùng khác nhau
trên một tấm vật liệu), trong trường hợp này có thể xác dịnh từng nhóm dụng cụ
như nhóm 1, nhóm 2… khi đó mỗi vùng sẽ được gia công liên tiếp với các dụng
cụ khác nhau.

Ví dụ: với một chi tiết nào đó được đột với ba dụng cụ, xcm vùng có liên quan
của hộp thoại Used Tools sau:

thu-tu-gia-cong-xxx

thu-tu-gia-cong-xx1x

thu-tu-gia-cong-xx13x

thu-tu-gia-cong-xx21x

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang