Home / Ứng Dụng / Đột dập / Học CNCKad Bài_26: Dụng cụ được sử dụng (Used Tools)

Học CNCKad Bài_26: Dụng cụ được sử dụng (Used Tools)

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

xoa-bo-dung-cu

1)    Xoá bỏ dụng cụ (Delcting a Tool)

Chọn dụng cụ muốn xoá và kích vào nút ỊDeleteToolỊ. Sau đó xuất hiện thông tin xác nhận dụng cụ cần xoá, dụng cụ sẽ được xoá từ thư viện của nó.

2)     In nội dung trong thư viện (Printing Library)

Kích vào nút Print và toàn bộ nội dung trong thư viện sẽ dược gửi tới máy in.
3)   Dụng cụ được sử dụng (Used Tools)

Mở hộp thoại dụng cụ sử dụng (Used Tools), trên hộp thoại sẽ hiển thị toàn
bộ dụng cụ hiện có được phục vụ cho quá trình gia công các chi tiết trên tấm.

hop-dung-cu-su-dung-cnckad

4)       Thiết lập vị trí cho dụng cụ (Setting Station of Tool)

Có hai cách xác định vị trí của một dụng cụ:

–    Nếu bạn biết số vị trí yêu cầu thì kích vào vị trí ổ của dụng cụ đó, di chuyển chúng trên bảng trình tự tới vị trí cần, kích chuột lần hai.

–      Nếu muốn chọn từ danh sách vị trí, kích vào vùng vị trí của dụng cụ và di chuyển mũi tên tại hộp thoại I203. —, lúc này danh sách vị trí và dụng cụ được chỉ định cùng hiển thị:

Chọn vị trí theo ý muốn và quá trình chọn được thực hiện trong hộp thoại

thiet-lap-vitri-dung-cu

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang