Home / Công nghệ CNC / FEEDHoLD VÀ OVERRIDE

FEEDHoLD VÀ OVERRIDE

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

Trong khi chạy chương trình, tốc độ cắt được lập trình có thể tạm thời dừng lại hoặc thay đổi bằng cách dùng một trong hai tính năng khả dụng của hệ thông điều khiển. Thứ nhất là công tắc feedhold và thứ hai là cồng tắc feedrate override. Cả hai công tắc này đều là tiêu chuẩn và cho phép người vận hành CNC điều khiển bằng tay tốc độ cắt lập trình trong khi thực thi chương trình, chúng được bố trí trên bảng vận hành.

Công tắc Feedhold

Đây là nút nhấn có thể chuyển đổi giữa hai chế độ Feedhold ON và Feedhold OFF, sử dụng cho cả lượng ăn dao Ị phút và lừợng ăn dao/vòng quay. Trên nhiều bộ điều khiển, công tắc feedhold không chỉ dừng ăn dao khi G01, G02, hoặc G03 có hiệu lực, mà còn dừng cả chuyến động nhanh G00. Các tính năng khác của chương trình vẫn duy trì hiệu lực trong suốt trạng thái feedhold.

Đối với một số nguyên công cắt gọt xác định, tính năng feedhold (tạm dừng ăn dao) bị mất hiệu lực một cách tự động. Điều này là điển hình đốì với tarô ren và tiện ren, G92 và G76 trên máy tiện.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *