Home / Công nghệ CNC / ĐỊA CHỈ F TRONG TIỆN REN

ĐỊA CHỈ F TRONG TIỆN REN

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

Một Số máy tiện CNC cũ sử dụng địa chi tốc độ cắt E khi tiện ren thay cho địa chỉ F.

Hàm tốc độ cắt E tương tự hàm F, chuyên biệt hướng ren theo lượng ăn dao I vòng quay, với đơn vị in/reV hoặc mni/rev, nhưng có độ chính xác cao hơn (số chữ số thập phân lớn hơn). Trên hệ điều khiển Fanuc kiểu cũ, ví dụ 6T, khoảng bước ren là:

Anh – Bộ điểu khiển Fanuc 6T

F = 0.0001         đến     50.0000 in/rev

E= 0.000001     đến     50.0000 in/rev

3 Mét – bộ điều khiển Fanuc 6T

F= 0.001            đến     500.000mm/rev

F= 0.0001 đên500 . 0000 mm/rev

Trên các bộ điều khiển hiện đại, FS – 0/ 10/ 11/ 15/ 16T, các khoảng cũng tương tự (không có địa chỉ E), nhưng phương pháp an toàn nhất để tìm các khoảng khả dụng là đọc bảng đặc tính kỹ thuật của hệ thống điều khiển.

Địa chỉ E là dư trên các bộ điều khiển hiện đại, được duy trì để bảo đảm tính tương thích với các chương trình cũ có thể còn được sử dụng trên các máy có bộ điều khiển mới. Các khoảng tốc độ cắt ren khả dụng thay đổi giữa các hệ thống điều khiển khác nhau, tùy theo loại ren và đơn vị được dùng trong chương trình

 

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *