Home / Công nghệ CNC / Dụng cụ cắt / Đầu phân độ vi sai và phân độ liên tục

Đầu phân độ vi sai và phân độ liên tục

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

 

 

                   

 

         phân độ visai                                              phân độ liên tục

 

VÍ DỤ 1: Cần phải chọn vòng lỗ trên đĩa chia độ nếu z=35 răng và N=40.

              Ta có: n=40/z =A+a/b

                    Hay n=40/35 1+5/35 =1+1/7

        Ta lấy vòng chia có 49 lỗ, khi đó Mb=49=7.7

                                                                Ma=7=1.7

           Như vậy n=1+1/7 =1+7/49 nghĩa là khi chia độ phải quay tay quay một vòng và chuyển chốt tay quay thêm 7 bước(tức 7 khoảng cách giữa các lỗ) trên vòng tròn có 49 khoảng chia.

VÍ DỤ 2: Cần chia vòng tròn làm 9 phần bằng nhau(z=9) biết N=40

                  N=N/Z =40/9=4 vòng4/9

       Nhưng vì trên đĩa phân độ không có hàng 9 lỗ mà chỉ có hàng 54 lỗ(là bội số của 9) nên biến thành:

             n =4.4/9=4vòng24/54

        Nghĩa là, để chốt cắm vào hàng lỗ 54, mỗi lần phân độ ta quay tay quay 4vòng chẵn cộng thêm với 24 lỗ trên hàng 54 lỗ.

 

 

 

                      MỘT SỐ CÔNG VIỆC CÓ SỬ DỤNG ĐẦU PHÂN ĐỘ

 

 

             

                                      

                                

                                 

 

 

                     

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Tìm từ:

 • dau phan do may phay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *