Home / Uncategorized / Đảm bảo độ chính xác đường kính đá mài

Đảm bảo độ chính xác đường kính đá mài

Biên dạng, bán kính và hình dạng đặc biệt có thể được mài lại bằng cách hình thành các biên dạng hình học ngược trên đá mài. Vài phương pháp khác nhau được sử dụng cho việc này. Sử dụng một máy sửa đá mài bán kính mà thay đổi mũi kim cương đơn điểm trong một cung cũng là một phương pháp. Đầu sửa đá mài có thước vẽ truyền ( Hình L-59) có thể sửa biên dạnh một bánh đá mài thủy tinh hóa có thể sửa bất cứ hình dáng nào. Lưu ý rằng sửa biên dạng và bán kính là một quá trình sửa nắn và gọt giũa cùng một lúc.

hinh 60

Sửa đá trục lăn nghiền (Hình L-60) có bánh đá là trục lăn làm bằng các bit hoặc kim  cương. Sửa đá trục lăn nghiền cho kết quả rất sắc nét, sửa đá dễ dàng.Vì lý do ngày mà đá mài phải thật chính xác cho quá trình mài thực hiện. Trục lăn phải được gắn kết vững chắc để chịu được các áp lực liên quan. (Hình L-61).

hinh 61

Sử dụng khối sửa đá kim cương là một phương thức khác của sửa đá định hình ( Hình L-62). Các máy dễ dàng cho việc áp dụng sửa đá nghiền là điển hình cho gia công bi đũa hoặc kết cấu bi trục chính thủy tĩnh để chống lại các lực phức tạp.

hinh 62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *