Home / Thực hành / Bảo trì CNC / Đặc điểm mỡ bôi trơn

Đặc điểm mỡ bôi trơn

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks


– Thành phần :

– Chất làm đặc : 5 – 20% (xà phòng/không xà phòng)

– Dầu nhớt : 75 – 95% (khóang/tổng hợp)

§ Các trường hợp nên sử dụng mỡ để bôi trơn

§ Máy móc làm việc liên tục nhưng không có yêu cầu tháo mở thường xuyên

§ Các cơ cấu quay cần đảm bảo độ kín khít cao mà bôi trơn bằng dầu không thể đáp ứng được

§ Cơ cấu cẩn dược bôi trơn nhưng nếu sử dụng dầu sẽ bị chảy ra ngoài

§ khi nhiệt độ của chi tiết được bôi trơn thay đổi trong khoảng rộng

Chế độ bôi trơn hợp lý: Bơm mỡ khoảng 1/3 đến 2/3 thể tích khoang chứa mỡ. Khoảng 2-4 tháng cần bổ sung mỡ một lần, trong thời hạn 1 năm cần thay toàn bộ mỡ mới
Mỡ bôi trơn BP

– Mỡ bôi trơn tổng quát :

– Energrease Multi-purpose

– Longlife Grease L2, L3

– Mỡ công nghiệp :

– Energrease LS 2,3 & LS-EP 0, 1, 2, 3

– Energrease LC 2

– Mỡ chịu nhiệt : .G.BESLUX VHT/S

– Mỡ lỏng dùng cho bánh răng : G.A.N 850 EP 00

– Mỡ bôi trơn trung tâm : G.BESLUX SINCART 00

– Mỡ bánh răng hở : G.BESLUX CROWN H 0, G.BESLUX CROWN M FLUID

– Mỡ thực phẩm : G.BESLUX ATOX H 2/3, G.BESLUX BESSIL EH 

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *