Home / Công nghệ CNC / Phay CNC (page 2)

Phay CNC

Lệnh về chu trình phay

Chu trình phay thì tương đối đơn giản và ít, không nhiều như máy tiện, do đó bạn chỉ cần xem lướt qua là có thể nắm được. G72 Chu trình phay hốc chữ nhật Cấu trúc: G72 X.. Y.. Z.. D.. Q.. F.. X.., Y.., Z.. Tọa độ điểm B D …

Xem thêm

Các mã lệnh M Code trên máy Haas

M00 Dừng chương trình M01 Dừng chương trình có điều kiện [adrotate banner=”2″] M03 Mở trục chính theo chiều thuận. M04 Mở trục chính theo chiều ngược. M05 Đóng trục chính. M06 Thay đổi dụng cụ. M08 Bật dung dịch làm mát M09 Tắt dụng dịch chất làm mát M21-28 …

Xem thêm

Máy CNC phay 3 trục

Hình 1.2  Máy phay CNC 3 trục   Cấu tạo chung:   Hình 1.3  Cấu tạo chung máy phay CNC –         Trục chính chuyển động tịnh tiến theo trục Z có phương thẳng đứng, có độ cứng vững cao. [adrotate banner=”2″] Hình 1.4  Trục chính máy phay CNC   –         …

Xem thêm

Các bộ phận, cấu tạo máy cnc

Các bộ phận, cấu tạo máy cnc: Máy phay CNC được chia làm 2 loại: máy phay cnc đứng và máy phay cnc nằm. Mặc dù được chia thành 2 loại như vậy nhưng cấu tạo máy cnc vẫn gồm có các phần chính sau: Hình 1: Trung tâm gia …

Xem thêm

Những trang thiết bị cần có trên máy Phay ngang

Một bàn quay ( hình K-37) cung cấp chuyển động quay tròn cho phôi. Bàn quay thể hiện trong hình minh họa này được sử dụng để gia công bánh răng trụ răng thẳng. Chuyển động cắt được thực hiện bằng cách nâng hoặc hạ bệ công xôn. Các bàn …

Xem thêm

Lý thuyết và thực hành CNC cơ bản

Phần giáo trình này chắc một số bạn có thể đã có, tuy nhiên việc trữ quá nhiều tài liệu thì không thể chọn tài liệu nào hợp lý và khá mất thời gian để đọc toàn bộ tài liệu, nói vậy chứ cũng ít ai bỏ thời gian mà …

Xem thêm

Mô phỏng phay với SSCNC 6.9 cơ bản

Đây là phần trích lượt trong tài liệu: Lập trình phay với SSCNC và CimcoEdit V5 , giúp người học có thể sử dụng được giao diện phần máy Phay CNC, một số thiết lập dao cụ, các thiết lập liên quan đến lập trình, mã Gcode và các thao tác lệnh …

Xem thêm