Home / Công nghệ CNC (page 20)

Công nghệ CNC

TỐC Độ BỂ MẶT KHÔNG ĐỔI

Trên các máy tiện CNC, quá trình gia công khác với quá trình phay. Dao tiện không có đường kính còn đường kính dao doa không có quan hệ với tốc độ trục chính, do đó đường kính chi tiết gia công được dùng để tính toán tốc độ trục …

Xem thêm

Tôc độ bề mặt trục chính

Lập trình tốc độ trục chính dựa trên uật liệu được gia cồng và đường kính dụng cụ cắt (trung tâm gia công) hoặc đường kính chi tiết (máy tiện). Nguyên tắc chung là đường kính càng lớn tốc độ r/min của trục chính càng thấp. Không được ước đoán …

Xem thêm

TÔC Độ TRỤC CHÍNH – R/MIN

Khi lập trình trung tâm gia công CNC, bạn hãy gán tốc độ trục chính trực tiếp theo số vòng quay trên một phút (r/min). Ví dụ, block cơ bản chứa tóc độ trục chính 200 r/min, đòi hỏi mục nhập dừ liệu như sau: N230 S200 M03 Định dạng …

Xem thêm

SỰ ĐỊNH HƯỨNG TRỤC CHÍNH

Hàm M CUỐI cùng liên quan đến hoạt động trục chính là M19. Hàm này được sử dụng thường xuyên để đưa trục chính của máy vào vị trí định hướng. Các mã M khác có thể có hiệu lực, tùy theo hệ điều khiển, ví dụ M20 trên một …

Xem thêm

DỪNG TRỤC CHÍNH

Nói chung, hầu hết các nguyên công đều đòi hỏi trục chính quay với tốc độ xác định. Ví dụ, trước khi lập trình sự thay dao hoặc đảo chiều chi tiết ở giữa chương trình, bạn cần dừng trục chính. Trục chính cũng phải dừng lại trong quá trình …

Xem thêm

Khởi động trục chính

Các ví dụ dưới đây sẽ minh họa một số phương pháp để khởi động tốc độ và chiều quay trục chính trong chương trình. Những ví dụ này đều giả thiết không có sự xác lập tốc độ trục chính s, thông qua chương trình trước đó hoặc thông …

Xem thêm

Các đặc tính chiều quay

Nếu chiều quay trục chính là thuận (CW), cần sử dụng hàm M03 trong chương trình, nếu quay ngược (CCW) cần sử dụng M04. Do tốc độ trục chính s trong chương trình phụ thuộc vào hàm chiều quay trục chính M03 hoặc M04, quan hệ của chúng trong chương …

Xem thêm

CHIỀU QUAY TRỤC CHÍNH

Các thuật ngữ phải và trái, lên và xuống, thuận và ngược chiều kim đồng hồ đều được so sánh với quy chiếu cho trước. Để quy định sự quay trục chính là thuận (CW) và ngược (CCW) chiều kim đồng hồ, cần thiết lập phương pháp quy chiếu tiêu …

Xem thêm

Nhập tốc độ trục chính

Địa chỉ S liên quan đến hàm trục chính của máy và phải được gán trị số trong mọi chương trình CNC. Có ba kiểu gán giá trị số (nhập cho hàm trục chính): □       SỐ mã tốc độ trục chính        …các bộ            điều khiển cũ, đã lạc hậu □       …

Xem thêm

Điều khiển trục chính máy CNC

Cả hai kiểu máy CNC, trung tâm gia công và tiện, đều sử dụng sự quay trục chính khi cắt gọt vật liệu kim loại. Sự quay này có thể là của dụng cụ cắt (phay) hoặc chi tiết gia công (tiện). Trong cả hai trường hợp, hoạt động của …

Xem thêm