Home / Công nghệ CNC (page 20)

Công nghệ CNC

Lập trình một dao cắt

Một số nguyên công đặc biệt có thể chỉ yêu Cầu một dao cắt để gia công. Trong trường hợp đó, dao cắt thường được lắp trong trục chính khi xác lập máy do đó trong chương trình không cần gọi hoặc thay dao khác: 01401 (FIRST TOOL IN THE …

Xem thêm

LẬP TRÌNH ATC

Có thể có nhiều khả năng liên quan với bộ thay dao tự động. Một số khả năng quan trọng gồm số lượng dao được dùng, chỉ số dao được đăng ký cho trục chính (nếu có) khi bắt đầu quy 1     trình gia công, có cần thay dao bằng …

Xem thêm

Ghiểu dài dao cực đại

Chiều dài dao trong quan hệ với ATC, là phần nhô ra của dao cắt từ đường chuẩn trục chính hướng đến chi tiết. Chiều dài dao càng lớn, khoảng hở trục z trong khi thay dao càng quan trọng. Sự tiếp xúc bất kỳ của dao với máy, với …

Xem thêm

Đường kính dao cực đại

Đường kính dao cực đại, có thể sử dụng mà không cần các xem xét đặc biệt, là do nhà chế tạo máy công cụ quy định, với giả thiết đường kính cực đại của cỡ dao xác định có thể được sử dụng trong từng ổ dao của hộp …

Xem thêm

Bộ THAY DAO Tự ĐỘNG – ATC

Trong một số ví dụ đã sử dụng Automatic Tool Changer(ATC). Có nhiều thiết kế ATC trên các máy CNC và chúng khác nhau tùy theo nhà chế tạo máy, do đó các phương pháp lập trình cũng khác nhau. Bộ thay dao sau khi xác lập sẽ tự động …

Xem thêm

Điều kiện thay dao

Trước khi gọi hàm thay dao M06 trong chương trình, bạn cần tạo các điều kiện an toàn. Hầu hết các máy đều có đèn ở bảng điều khiển để quan sát dao cắt ở đúng vị trí thay dao. Sự thay dao tự động và an toàn chi có …

Xem thêm

HÀM THAY DAO – M06

Hàm dụng cụ cắt T, áp dụng cho trung tâm gia công CNC, sẽ không thực sự thay dao, hàm M06 phải được dùng trong chương trình để thực hiện điều đó. Mục đích của hàm thay dao là trao đổi dao trong trục chính với dao ở vị trí …

Xem thêm

Ổ dao rỗng

Trong thực tế, đôi khi yêu cầu trục chính không có dụng cụ cắt. Đối với mục đích này có thể’ gán ổ dao rỗng (không chứa dao cắt). Ó dao đó phải có chỉ số đặc thù, dù không có dao được sử dụng. Nếu ổ dao trên hộp …

Xem thêm

Định dạng lập trình dao cắt

Định dạng lập trình đốì với hàm T được đùng trên các hệ thông phay phụ thuộc vào số lượng tối đa các dụng cụ cắt khả dụng đối với máy CNC. Hầu hết các trung tâm gia công đều có số dao dưới 100, dù các máy rất lớn …

Xem thêm

Lựa chọn dao cắt nhớ ngẫu nhiên

Tính năng này được sử dụng phổ biến trên các trung tâm gia công hiện đại, lưu giữ mọi dụng cụ cắt cần thiết để gia công chi tiết trong các ổ dao của hộp chứa dao, cách xa khu vực gia công. Nhà lập trình CNC xác định từng …

Xem thêm