Home / Công nghệ CNC

Công nghệ CNC

Tự động hoá lập trình cho máy cnc

TỰ ĐỘNG HOÁ LẬP TRÌNH CHO MÁY CNC Ở chương 6 chúng ta đã làm quen với khái niệm về lập tình bằng máy (lập trình tự động). Tuy nhiên để hiểu chi tiết về lập trình tự động và khả năng ứng dụng thực tế sản suất chúng ta …

Xem thêm

lập trình cho các trung tâm gia công cnc

LẬP TRÌNH CHO CÁC TRUNG TÂM GIA CÔNG CNC 13.1. Đặc điểm của mã hoá thông tin trong lập trình cho các trung tâm gia công. Trên các trung tâm gia công có thể thực hiện nhiều nguyên công khác nhau. Do vậy, việc lập trình gia công chi tiết …

Xem thêm

Lập trình gia công trên máy phay CNC

LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MAY PHAY CNC 12.1. Lập phiếu công nghệ – tính toán. Cũng như các nguyên công khác, trước khi phay cũng phải lập phiếu công nghệ – tính toán và thứ tự các bước cần làm cũng được tiến hành tương tự . Một ví …

Xem thêm

lập trình gia công trên máy khoan cnc

LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY KHOAN CNC 10.1. Chọn các bước gia công điển hình. Lập trình cho các nguyên công khoan cũng như đối với các nguyên công khác đều phải bắt đầu từ lập phiếu công nghệ – tính toán như đã trình bầy ở phần 9.1. …

Xem thêm

Hiệu chỉnh dao khi tiện

Hiệu chỉnh dao khi tiện. Hiệu chỉnh dao khi lập trình cho nguyên công tiện có thể được thực hiện bằng hai phương pháp: – Hiệu chỉnh vị trí dao. Trong trường hợp này dao được đưa vào trước lúc gia công (thông thường sau khi gá dao) và nó …

Xem thêm