Home / / Phụ tùng CNC / CON TRƯỢT TRÒN (ĐÀU CHẶN)

CON TRƯỢT TRÒN (ĐÀU CHẶN)

con tt

Con trượt tròn (có đầu chặn) Ф20: 70.000đ/cái

Con trượt tròn (có đầu chặn) Ф25: 88.000đ/cái

Con trượt tròn (có đầu chặn)Ф30:105.000đ/cái 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *