Home / Uncategorized / CNC Siemens: học CNC dễ hơn

CNC Siemens: học CNC dễ hơn

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

CNC Siemens: học CNC dễ hơn

Easy CNC là ứng dụng miễn phí trên iPhone/Ipad của Siemens AG cung cấp và cập nhật liên tục toàn bộ các tài liệu đào tạo (Training Manual) về hệ điều khiển CNC Sinumerik nổi tiếng.

Ứng dụng phần mềm giúp bạn có thể nhanh chóng tiếp cận trên 4000 nội dung và bài giảng CNC dưới dịnh dạng sách điển tử.

Easy CNC còn trang bị công cụ “G-code Compatiability” giúp bạn có thể nhanh chóng tra cứu được các mã lệnh cần sử dụng trong hệ điều khiển Siemens và G-Code tiêu chuẩn.

Ngoài ra bạn cũng có nhanh chóng nắm bắt được các  thuật ngữ chuyên ngành CNC thông qua tính năng tra cứu Glossay

Cuối cùng Easy CNC  tiếp tục mở cho bạn cánh cửa kết nối tới cộng đồng người sử dụng CNC trực tuyến thông qua năng liên kết tới các mạng xã hội CNC US.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *