Home / Uncategorized / Cấu trúc một chương trình NC theo ISO-DIN 66025

Cấu trúc một chương trình NC theo ISO-DIN 66025

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

Cấu trúc một chương trình NC theo ISO-DIN 66025
Ngôn ngữl ập trình theo mã ISO cơ bản
% PM; {Chương trình chính}
O…; {Sốhiệu chương trình}
N01 G17 hoặc G18; {Khai báo mặt phẳng cần gia công}
N02 G99; {Khai báo biên dạng của chi tiết gia công}
N03…;
………;
………; {Các câu lệnh khác của chương trình}
………;
M30; {Kết thúc chương trình}

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *