Home / Công nghệ CNC / CNC 5 axis / Cấu tạo máy CNC 5 trục đầu dao nghiêng và bàn xoay và cả ụ động

Cấu tạo máy CNC 5 trục đầu dao nghiêng và bàn xoay và cả ụ động

Bên dưới là hình kết cấu của máy CNC 5 trục với đầu dao xoay, bàn xoay, và ụ động đi kèm, để bạn có thể phân biệt được khi gặp chúng ngoài thực tế.

5-axis vertical machine with a tilting head, a rotary table and a tailstock

cnc 5 truc dau dao nghieng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *