Home / Công nghệ CNC / Dụng cụ cắt / Cấu tạo của hợp kim

Cấu tạo của hợp kim

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

Hợp kim là sản phẩm của sự nóng chảy hai hay nhiều nguyên tố mà nguyên tố kim loại đóng vai trò chủ yếu. Trong thành phần của hợp kim có thể có một lượng nhỏ các nguyên tố á kim. Hợp kim được chế tạo chủ yếu bằng cách nấu chảy , ngoài ra cũng có thể bằng các phương pháp khác nhau như: điện phân, thiêu kết…. Trong thực tế hầu hết các chi tiết máy đều làm bằng hợp kim. Trong hợp kim có nhiều pha phức tạp, xong có thể chia hợp kim thành hai nhóm: dung dịch rắn và pha trung gian.

(pha là phần đồng nhất của hợp kim, có cùng trạng thái và có cùng kiểu mạng tinh thể. Ví dụ: pha liên tục như không khí trong phòng).

Dung dịch rắn: là pha của một hay nhiều nguyên tố hòa tan vào một nguyên tố khác.

Dung dịch rắn thay thế: nguyên tử thay thế nằm ở nút mạng, mức độ thay thế phụ thuộc vào:

Kiểu mạng tinh thể: có cùng kiểu mạng tinh thể thì dễ thay thế cho nhau.

Kích thước nguyên tử: nếu kích thước nguyên tử càng khác nhau thì càng khó thay thế.

Tính chất điện hóa: nếu có tính chất hóa lý giống nhau thì hòa tan vô hạn.

Dung dịch rắn xen kẽ: thường xảy ra ở lỗ hổng của mạng tinh thể. Do các lỗ hổng có kích thước nhỏ nên chỉ có những nguyên tử có kích thước bé thì mới có khả năng tạo ra dung dịch rắn xen kẽ. Ví dụ như: H2, N2, C.

Pha trung gian: có cấu trúc mạng tinh thể khác hẳn so với mạng tinh thể của các nguyên tạo nên chúng.

Có tính chất khác xa với tính chất của các nguyên thành phần (chịu nhiệt độ cao, cứng, giòn).

(nguyên của hệ là những thành phần độc lập mà trong những điều kiện nhất định chúng tạo ra tất cả các pha của hệ. Chúng không thể chuyển hóa cho nhau nhưng có thể chuyển từ pha này sang pha khác).

Có thành phần hóa học không thay đổi hoặc thay đổi ít.

Có kích thước hạt tinh thể nhỏ mịn, phân bố đều trên dung dịch rắn, làm tăng độ bền của kim loại. Ví dụ:

Nitrít: TiN, WN, Fe2N…

Các bít: Fe3C, TiC, WC…

Pha liên kim loại: CuZn, MgCu2…

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *