Home / Uncategorized / Cân bằng cho đá mài

Cân bằng cho đá mài

Cân bằng luôn được yêu cầu đối với các bánh đá mài lớn (đường kính trên 14 in). nhưng có thể không được yêu cầu đối với các bánh mài nhỏ hơn. Nếu đá mài không cân bằng sẽ là nguyên nhân dẫn tới rung lắc.

hinh 63 hinh 64

 

Đá mài được cân bằng trên một thiết bị cân đĩa chồng ( Hình L-63) hoặc phương pháp xong xong ( Hình L-64). Dụng cụ cân bằng song song phải được thiết lập mức độ chính xác. Đá mài được gắn lên một trục gá cân bằng. Điểm nặng sẽ quay với vị trí thấp nhất. Bằng cách điều chỉnh trọng lượng mấu ( Hình L-65) cân bằng có thể được thực hiện.

hinh 65.jpg

Cân bằng nên được thực hiện cẩn thận, điểm nơi mà trọng lượng của một  bưu hoa được áp dụng cho bề mặt  mài theo vị trí nằm ngang sẽ là nguyên nhân đá mài di chuyển. Cần lưu ý rằng cách thức giữ cân bằng đó hoặc kết quả của dụng cụ đĩa chồng lên nhua chỉ là kết quả đơn giản của cân bằng tĩnh. Đôi khi ngay cả một đá mài cân bằng tĩnh đã được cân bằng cẩn thận cũng có thể mật cân bằng trong khi gia công. Đôi khi nó cần thiết để đo trọng lượng của cân bằng tĩnh và sử dụng hai dãy tải trọng nhỏ hơn khoảng 60 độ từ vết sáng. Một số máy mài sản xuất được trang bị các thiết bị sử dụng cho cân bằng đá trong khi nó đang chuyển động. Trong một hệ thống, đá mài trục có trục chính đá mài có gắn động cơ điều khiển, kiểm soát trọng lượng bằng máy tính liên tục được so sánh để phát hiện khi mất cân bằng. Quá trình này được gọi là cân bằng động, Cân bằng động thì phù hợp hơn, nó thích nghi với những thay đổi có thể xuất hiện trong suốt thời gian làm việc của đá mài. Kết quả của việc tự động trục chính tốc độ cao và cân bằng đá mài cải thiện chất lượng sản phẩm bằng việc loại bỏ sự rung lắc. Rung, bị gây ra do mất cân bằng, thường dẫn đến kết quả hỏng thiết bị mài bong đến vật liệu nhạy cảm với nhiệt như các thiết bị bạc đạn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *