Home / Công nghệ CNC / Tiện CNC / Các phương pháp lập trình khi tiện CNC

Các phương pháp lập trình khi tiện CNC

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

 

 

Phương pháp lập trình
Lập trình theo đường kính : tọa độ theo phương X là giá trị của đường kính.
Thường mặc định trẽn các bộ điểu khiển tiện CNC
Lập trình theo bán kính : tọa độ theo phương X là giá trị của bán kính.
 Tọa độ và đơn vị
có 2 cách xác định dạng tọa độ trong quá trình di chuyển dao :
tọa độ tuyệt đối : G90 hay từ khóa X, z
tọa độ tương đối: G91 hay từ khóa u,w cố thể chọn đơn vị lập trình
G20 : dùng hệ inch
G21 : dùng hệ mét
Trong hấu hết các hệ điểu khiển số gia nhỏ nhất mà hệ thông cố thể chấp nhận được :
0.0001 inch
0.001 mm
0.001 độ
các giá trị nhỏ hơn đểu được làm tròn.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *