Home / Công nghệ CNC / Máy Phay CNC / Các nút khởi động và dừng chương trình máy phay Hass

Các nút khởi động và dừng chương trình máy phay Hass

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

Tất cả quá trình hoạt động của máy được điều khiển từ bảng điều khiển. Bảng điều khiển bao gồm vùng hiển thị CRT, vùng phím số, các phím bật tắt On/Off, nạp bộ đếm giờ, núm điều chỉnh và các nút EMERGENCY STOP (dừng khẩn cấp), CYCLE START (bắt đầu chương trình ), FEED HOLD (duy trì lượng ăn dao).

 

phay has

Hình 2.4  Các nút khởi động và dừng chương trình

Núm điều chỉnh được sử dụng để điều chỉnh một trong các trục. Mỗi bước quay tay có thể đặt 0.0001, 0.001, 0.01 hoặc 0.1 inch (0.0001, 0.001, 0.01 hoặc mỗi bước đối với trục chính). Khi sử dụng đơn vị hệ mét bước núm nhỏ nhất là 0.001mm và lớn nhất 1.0mm. Núm điều chỉnh có 100 bước mỗi vòng quay. Nó cũng có thể được sử dụng để di chuyển con trỏ màn hình khi đang trong EDIT (soạn thảo) hoặc thay đổi lượng ăn dao.

Nút EMERGENCY STOPngay lập tức dừng tất cả các chuyển động của máy, bao gồm các động cơ servo, trục chính, bộ thay đổi dụng cụ và bơm làm mát. Nó cũng sẽ dừng các trục phụ.

CYCLE START sẽ khởi động một chương trình đang chạy trong MEM hoặc MDI, tiếp tục chuyển động sau một FEEDHOLD hoặc tiếp tục sau một SINGLE BLOCK dừng lại.

FEED HOLDsẽ dừng tất cả các chuyển động các trục cho đến khi CYCLE START được ấn.

FEED HOLD sẽ không dừng trục chính,bộ phận thay dụng cụ hoặc bơm làm mát, nó chỉ dừng chuyển động của các trục phụ.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *