Home / Uncategorized / Các nút điều khiền trong sscnc

Các nút điều khiền trong sscnc

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

Untitled

 1. Nút bật máy và dừng máy khẩn cấp
 2. Nút điều chỉnh lượng tiến dao, bằng 0 dao đứng yên, trục vẫn quay
 3. Nút khời động nguồn điện
 4. Nút điều chỉnh tốc độ quay trục chính
 5. Chế độ chạy tự động
 6. Chế độ hiệu chỉnh chương trình
 7. Hướng dẫn sử dụng đầu vào
 8. Tăng nguồn dữ liệu
 9. Home của máy
 10.  Nút dừng chương trình
 11. Chạy chương trình

13.Nút trục chính quay phải

14. Nút dừng trục chính

15. Nút trục chính quay trái

16. Nút điều chỉnh %mm khi dịch chuyển bàn máy

17. Thay dao nhanh

18. làm mát

19. Nút điều chỉnh vị trí bàn máy

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *