Home / Công nghệ CNC / Dụng cụ cắt / Các loại mũi khoan

Các loại mũi khoan

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

Mũi khoan

Mũi khoan sâu

Mũi khoan vát mép kết hợp

Dao đa năng (khoan và tiện)

Dao đa năng (khoan, tiện và tiện ren)

Mũi taro lỗ mù & lỗ sâu

Mũi taro lỗ mù & lỗ cạn

Mũi taro lỗ sâu & ren cạn

Mũi taro lỗ suốt & lỗ sâu

Mũi taro lỗ suốt & lỗ cạn

Gá dao định tâm

Dao đặc biệt theo yêu cầu

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *