Home / Uncategorized / Các đặc điểm của một số thép hợp kim làm chày và cối

Các đặc điểm của một số thép hợp kim làm chày và cối

Vật liệu Alloy tool steel High-speed steel Powdered

High-speed steel

Carbide
SKD11 SKD11 caûi tieán SKH51 SKH40 V30
Thành  phần hóa học C 1,5 1,5 0,85 1,3 1,3
Cr 12 8 4,14 4 4
Mo 6,5 6 6
W 1 1 5,3 5 5
V 0,35 0,35 2,05 4 4
Co 8 12
Mn 0,45 0,45 0,35
Ñoä cöùng HRC 60-63 60-63 61-64 64-67 1200-1350HV
Giôùi haïn beàn N/mm2 3500 4500 4800 4500 2500
Modul ñaøn hoài N/mm2 210000 217000 219000 228600 540000
K.lượng riêng g/cm2 7,72 7,87 8,11 8,07 14,4

Chú ý:

Dữ liệu này hiện nay là các giá điển hình nhưng không phải là các giá trị bảo đảm.

Mác thép SKH40 dựa trên tiêu chuẩn JIS/G/4403:2000.(Còn theo Hitachi Metal mác thép này được ký hiệu là:HAP40; theo Kobe Seikosho ký hiệu mác thép: KHA30; theo  Daido Special Steel ký hiệu là:DEX40, Fujikoshi: FAX38).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *