Home / Uncategorized / Các chu trình thường dùng khi gia công

Các chu trình thường dùng khi gia công

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

Các chu trình thường dùng khi gia công

Cú pháp G72 [DU [X…] [Y…] [Z…] [D…] [F…] G73 [Q…] [X…] [Y…] [Z…] [D…] [F…]
Chức năng Phay hốc chữ nhật
Diễn giải X,Y,Z : tọa độ điểm B (đáy hốc, đôi diện điểm A)

D : trị số dịch dao ngang

Q : trị số dịch dao đứng của trục mang dao

Cú pháp G75 [CU    [X…]   [Y…]   [Z…] [R…] [D…] [F…]
Chức năng Phay hốc tròn
Diễn giải X,Y,Z : tọa độ điểm B (đáy hốc)
D : trị SỐ dịch dao ngang
Q : trị si dịch dao đứng của trục mang dao
R : bán kính hốc

Cú pháp G82 [P…]    [X…]   [Y…]   [Z…] [R…] [F…]
Chức năng Khoan lỗ không bẻ phoi
Diễn giải X,Y,Z : tọa độ điểm B (đáy hốc)
p : thời gian dừng ở đáy lỗ
R : Khoảng cách an toàn

Cú pháp G80
Chức năng Kết thúc chu trình khoan lỗ.

Cú pháp G83 [CU    [X…]   [Y…]   [Z…] [R…] [F…]
Chức năng Khoan lỗ bẻ phoi
Diễn giải X,Y,Z : tọa độ điểm B (đáy hốc)
Q : trị số dịch dao đứng
R : Khoảng cách an toàn

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *