Home / Công nghệ CNC / Các bước lập trình

Các bước lập trình

 1.  Bộ tài liệu vận hành máy CNC Fanuc
 2. DVD sử dụng máy Plasma với Sheetcam
 3. DVD hướng dẫn sử dụng máy khắc gỗ
 4. Bộ 400Gb file mẫu 3D Jdpaint -Artcam
 5. Khóa học vận hành máy tiện CNC
 6. 2 DVD thực hành gia công Siemens NX11
 1.  Bộ Video phay tiện Mastercam X9
 2. Tài liệu gia công khuôn Powermill
 3. Khóa học vận hành máy Phay CNC
 4. Khóa học sử dụng máy điêu khắc gỗ
 5. Khóa học lập trình CNC với Mastercam
 6. 4DVD thiết kế sản phẩm 3D Solidworks

Các bước lập trình ( lập trình cnc)

Quy hoạch chương trình CNC không khác với các quy hoạch khác, có thể thực hiện tại nhà, ở nơi làm việc, trong văn phòng, … cần tiếp cận theo cách thức logic và có phương pháp. Các quyết định khác liên quan với phương pháp để đạt đến các mục tiêu đã chọn theo cách thức an toàn và hiệu quả. Phương pháp tiệm tiến không chỉ phân tích các vấn đề

5.3

Hình 5.3. Ký hiệu độ bóng bề mặt trên bản vẽ: hệ Anh (trên) và hệ mét (dưới)

riêng rẽ khi chúng phát triển mà còn phải giải quyết chúng trước khi chuyển sang bước kế tiếp.

Các mục tiếp theo tạo thành chuỗi thứ tự logic các nhiệm vụ cần thực hiện trong lập trình CNC. Các mục này chỉ được xếp theo thứ tự có tính gợi ý, cần tiếp tục xem xét và đánh giá. Thứ tự đó có thể thay đổi để phản ánh các điều kiện hoặc thói quen làm việc. Một số mục có thể được bỏ qua hoặc hơi dư.

Nghiên cứu thông tin ban đầu

(bản vẽ và các phương pháp)

Đánh giá phôi và vật liệu

Các đặc tính kỹ thuật của máy công cụ

Các chức năng của hệ thống điều khiển

Chuỗi thứ tự các nguyên công

Lựa chọn và sắp xếp dụng cụ cắt

Xác lập chi tiết

Dữ liệu công nghệ (tốc độ, lượng ăn dao,…)

Xác định quỹ đạo chạy dao

Bản phác thảo chi tiết và các tính toán

Viết chương trình và chuẩn bị để truyền cho CNC

Kiểm tra và gỡ rối chương trình

Ghi và lập tài liệu cho chương trình

Chỉ có một mục đích trong quy hoạch chương trình CNC và đó là hoàn tất mọi khối lệnh ở dạng chương trình cho phép gia công CNC hiệu quả, an toàn và không có lỗi. Các bước lập trình nêu trên có thể thay dổi, chẳng hạn dụng cụ cắt được chọn trước hoặc sau khi xác định sự xác lập chi tiết? Các phương pháp lập trình chi tiết bằng tay có thể được dùng một cách hiệu quả? Có cần các bản vẽ chi tiết? Bạn đừng ngại chỉnh sửa kể cả các bước lập trình được coi là lý tưởng, dù chỉ tạm thời cho công việc cụ thể, hoặc lâu dài để phản ánh phong cách lập trình CNC. Bạn cần nhớ, không có các bước Lập trình lý tưởng.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Tìm từ:

 • các bước lập trình tiện cnc sơ khai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *