Home / Công nghệ CNC / Dụng cụ cắt / Các bề mặt của chi tiết trong phương pháp tiện

Các bề mặt của chi tiết trong phương pháp tiện

                         

                                 Bề mặt của chi tiết gia công

Mặt chưa gia công : là bề mặt của phôi mà từ đó mới cắt một lớp kim lọai.

Mặt đ gia cơng : là bề mặt được tạo thành trên phôi sau khi đ căt đi một lớp kim lọai .

Mặt đang gia  công (măt cắt gọt) : là mặt do lưỡi dao trực tiếp cắt gọt tạo thành, mặt cắt gọt có thể là mặt côn, trụ, phẳng và mặt định hình ty theo hình dạng v vị trí của mặt cắt trên dao.

Tên gọi các bề mặt tiện :

          

Phân loại theo bề mặt đạt được :

Mặt phẳng 1                                                                 * Mặt côn trụ 4

Mặt trụ      2                                                      * Mặt cong      5

Mặt côn     3                                                                 * Mặt xoắn     6

      Phân loại theo yếu tố gia công :

* Các bề mặt ngoài :

* Rãnh mặt đầu và hướng kính    7                         * Cắt rãnh          13

*  Rãnh hốc                                               8                         * Vai                   14

* Mặt tựa                                                   9                         * Bán kính          15

* Lăn nhám                                               10                       * Góc lượn         16

* Côn                                                         11                       * Ren                  17

*Vát góc                                                    12

* Các bề mặt trong :

* Mặt thoát dao                             18                                    * Lỗ khoan         22

* Lỗ                                                            19                                    * Lỗ côn             23

* ren                                                          20                                    * Rãnh thoát       24

* Mũi tâm                                                  21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *